Kalendarium

Środa, 2021-05-19

Imieniny: Celestyny, Iwony

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 314430
  • Do końca roku: 226 dni
  • Do wakacji: 37 dni
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

 

SZANOWNI RODZICE!

INFORMUJĘ, ŻE LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLI
BĘDZIE DOSTĘPNA DO WGLĄDU
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2
PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 2B

W PONIEDZIAŁEK 12 KWIETNIA OD GODZINY 13.00.

PRZYPOMINAM, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH (NOWOPRZYJĘTYCH) OBOWIĄZUJE POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA PRZEZ SYSTEM INTERNETOWY „NABÓR”
W TERMINIE OD 13 DO 19 KWIETNIA 2021 R.

 

Z POWAŻANIEM:

MAŁGORZATA PAWLIK – DYREKTOR ZESPOŁU PRZEDSZKOLI

 

 

 

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami czynności rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

 

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych

 

DEKLARACJA

1.03-12.03.2021 r.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/

 

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA 

15.03-26.03.2021 r. 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 15 marca 2021 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/ Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.

 

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

1.03-19.03.2021 r.

1 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oborniki. Wiosek generujemy na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa/

  

Jak wypełnić wniosek? 

  1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki

  2. Z listy dostępnych naborów wybieramy np. Przedszkole

  3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie

  4. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.

  5. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy Złóż wniosek

  6. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie

 

Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w placówce 1 preferencji.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i złożenie podpisanej klauzuli wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (klauzula w plikach do pobrania):

Przetwarzanie danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna
1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest   Radca Prawny Anna Przesławska prowadzący Kancelarię  Radcy Prawnego w Obornikach (64-600) przy ulicy  Kowalskiej 1/105, kontakt pod nr tel. 662 256 188.
2.     Działania Radcy Prawnego  podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. A b i c   Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
3.     Szczegółowy zakres obowiązków Radcy Prawnego w tym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej  definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
4.     Radca Prawny przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom egzekucyjnym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz w przypadku wskazanym w punkcie 5.
5.      Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności.
6.     Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Radcę Prawnego w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. 
7.     Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.
8.    Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Radcy które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

z

 

Harmonogramy dostępne również w poniższych plikach: